การจะตอบคำถามนี้ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ และขึ้นอยู่หลากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของสินค้าและบริการของคุณ โดย ปัจจัยที่สำคัญประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์ของคุณ / ธุรกิจของคุณเกี่ยวกับอะไร และ คู่แข่งของคุณคือใคร อยู่ในตลาดรูปแบบไหน
• ประเภทของสินค้า หรือ บริการที่คุณต้องการจะโปรโมต
• จุดประสงค์ของแคมเปญ คืออะไร
• คุณต้องการกลยุทธ์ในระยะสั้นหรือกลยุทธ์ระยะยาว
• งบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ
การจะตอบคำถามว่า การตลาดออนไลน์รูปแบบไหนเหมาะสำหรับธุรกิจของคุณที่สุด จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจจากหลากหลายปัจจัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจและประเภทการเข้าถึงของแต่ละกลุ่มลูกค้า ซึ่งหากต้องการขยายศักยาภาพอย่างเต็มที่แนะนำว่าการทำทุกช่องทางจะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากที่สุด

Professional online marketing and SEO services in Bangkok, Thailand
CONTACT US

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
+66 (0)2717 8124 | +66 (0)2007 5800 (Working days 08.30 - 16.00)
Please feel free to contact us directly, or alternatively please use the form below and we will endeavor to get back to you as soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
Follow Us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram