น่าเสียดายที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากการทำ SEO นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรหลากหลายตัว ถึงแม้ว่า SEO จะเหมือนกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อมูลและตัวเลขก็ตาม แต่ SEO นั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หากคุณทำงานกับเอเจนซี่ SEO ที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพคุณควรเริ่มเห็นการพัฒนาของผลลัพธ์จากการทำงานของพวกเขาภายใน 2-3 เดือนนับจากเริ่มแคมเปญ
อย่างไรก็ตาม SEO เป็นกระบวนการที่ยังคงมีการพัฒนาและการอัพเดตอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่วงเวลาในแต่ละรอบปี อันเนื่องมาจากการอัพเดตตัวประมวลผลของ Search Engine หรือที่เรียกว่า Google Algorithm update จึงทำให้กลยุทธ์การดำเนินงาน SEO ต้องเน้นการปรับตัวให้เหมาะสมและตอบโจทย์ต่อรูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้อันดับขึ้นเป็นที่หนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ตัวเองต้องการ
***ธุรกิจจำนวนมากลงทุนใน SEO อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับจากการทำ SEO นั้น มีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในระยะยาว และที่สำคัญเกิดการซื้อขาย เกิดได้อย่างชัดเจนมากกว่า เพราะลูกค้าจะค้นหาสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้ว***

Professional online marketing and SEO services in Bangkok, Thailand
CONTACT US

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
+66 (0)2717 8124 | +66 (0)2007 5800 (Working days 08.30 - 16.00)
Please feel free to contact us directly, or alternatively please use the form below and we will endeavor to get back to you as soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
Follow Us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram