การจะตอบคำถามนี้ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ และขึ้นอยู่หลากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของสินค้าและบริการของคุณ โดย ปัจจัยที่สำคัญประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์ของคุณ / ธุรกิจของคุณเกี่ยวกับอะไร และ คู่แข่งของคุณคือใคร อยู่ในตลาดรูปแบบไหน
• ประเภทของสินค้า หรือ บริการที่คุณต้องการจะโปรโมต
• จุดประสงค์ของแคมเปญ คืออะไร
• คุณต้องการกลยุทธ์ในระยะสั้นหรือกลยุทธ์ระยะยาว
• งบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ของคุณ
การจะตอบคำถามว่า การตลาดออนไลน์รูปแบบไหนเหมาะสำหรับธุรกิจของคุณที่สุด จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจจากหลากหลายปัจจัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจและประเภทการเข้าถึงของแต่ละกลุ่มลูกค้า ซึ่งหากต้องการขยายศักยาภาพอย่างเต็มที่แนะนำว่าการทำทุกช่องทางจะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากที่สุด

วิธีการต่างๆ ที่เพิ่มอันดับให้แก่เว็บไซต์ของคุณใน Search Engine โดยกระทำภายในตัวเว็บไซต์ เรียกว่า On-page หรือ Onsite seo ครอบคลุมตั้งแต่ การสร้างสรรเนื้อหาที่มีประโยชน์ การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ ลิงค์ภายใน การปรับแต่งรูป การปรับแต่งความเร็ว การตั้งค่า Meta Tag ต่างๆ จนถึงการกำหนด Schema Markup และปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต้องลงบนเว็บไซต์ สำหรับในส่วนของ Link จากภายนอกไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามจะไม่จัดเป็น On-page SEO

Off-page SEO คือการกระทำต่างๆ ที่พัฒนาอันดับของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น บน Search Engine โดยการปรับแต่งรูปแบบนี้ที่คนนิยมกระทำมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Link building หรือการสร้างลิงค์ ไม่วาจะเป็นในรูปแบบ Hyper-link การแทรกลิงค์ไว้กับรูป หรือการแทรกลิงค์ไว้ในองค์ประกอบต่างๆที่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่นการกล่าวอ้างถึงแบรนด์ ในตัวบทความ แล้วทำการลิงค์ชื่อแบรนด์ไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆ

Robot.txt คือไฟล์ สกุล text ที่ถูกอัพโหลดลงใน TLD (Top-level directory ) ของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการกำหนดกฏต่างๆในแก่ Crawler หรือตัวเก็บข้อมูลของ Search Engine ให้ทราบว่า หน้าไหนที่สามารถเก็บข้อมูลได้ และหน้าไหนที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

น่าเสียดายที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากการทำ SEO นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรหลากหลายตัว ถึงแม้ว่า SEO จะเหมือนกับศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อมูลและตัวเลขก็ตาม แต่ SEO นั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หากคุณทำงานกับเอเจนซี่ SEO ที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพคุณควรเริ่มเห็นการพัฒนาของผลลัพธ์จากการทำงานของพวกเขาภายใน 2-3 เดือนนับจากเริ่มแคมเปญ
อย่างไรก็ตาม SEO เป็นกระบวนการที่ยังคงมีการพัฒนาและการอัพเดตอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่วงเวลาในแต่ละรอบปี อันเนื่องมาจากการอัพเดตตัวประมวลผลของ Search Engine หรือที่เรียกว่า Google Algorithm update จึงทำให้กลยุทธ์การดำเนินงาน SEO ต้องเน้นการปรับตัวให้เหมาะสมและตอบโจทย์ต่อรูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้อันดับขึ้นเป็นที่หนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ตัวเองต้องการ
***ธุรกิจจำนวนมากลงทุนใน SEO อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับจากการทำ SEO นั้น มีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในระยะยาว และที่สำคัญเกิดการซื้อขาย เกิดได้อย่างชัดเจนมากกว่า เพราะลูกค้าจะค้นหาสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้ว***

SEO ( Search Engine Optimization ) คือกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตัวเว็บไซต์ ในการแสดงผลบน SERPs ( Search Engine Results Pages ) หรือหน้าแรกของ Google ในรูปแบบไม่เสียค่าโฆษณา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าเว็บไซต์แบบธรรมชาติ ( Organic Traffic ) ผ่านระบบการค้นหาของ search engine ต่างๆอาทิเช่น Google, Yahoo, Bing เป็นต้น

SEO คือกลยุทธ์การตลาดแบบ Inbound Marketing ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างประโยชน์ต่อเว็บของคุณได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น
• เพิ่มการมองเห็นแบรนด์ และเพิ่มโอกาสให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น
• ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างชัดเจน
• เพิ่มการสอบถาม / โอกาสในการขาย / การขาย / การมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
• เพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ (UX) ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
• เพิ่มอัตราการขาย / ปิดการขาย ในเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงการจัดการต้นทุนในการทำการตลาดออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• เป็นการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลระยะยาว
• เพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ / สินค้า
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
• ได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณ

Professional online marketing and SEO services in Bangkok, Thailand
CONTACT US

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
+66 (0)2717 8124 | +66 (0)2007 5800 (Working days 08.30 - 16.00)
Please feel free to contact us directly, or alternatively please use the form below and we will endeavor to get back to you as soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
Follow Us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram