Search engine Optimization (SEO) เป็นการทำให้ เว็บไซต์ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อมีการค้นค้าผ่าบ เซ็บเสร์ชเอนจิน ( Search Engine ) เช่น Google, Yahoo, Sanook เป็นต้น โดยการจัดลำดับจาก คีย์เวร์ด ที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทสินค้า และ บริการ ของเว็บนั้นๆ ซึ่งปกติควรที่จะทำให้เว็บของเรา อยู่และ รักษาลำดับ ต่อไปโดยวิธีการ เพื่อพูม บทความที่ดี และ ลิงค์ ที่มีคุณภาพเข้าสู้เว็บ พร้อมไปกับ การพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บอยู่ตลอด เพื่อคงที่อันดับของหน้าเว็บไซต์

จากตาราง อัตราการคลิกผ่านทางด้านล่าง จะเห็นได้ชัดจากจำนวนเปอร์เซ็นต์ ว่าคนที่ใช้ Search Engine ในการค้นหา จะไม่ทำการ คลิกไปหน้าที่ 2 และมีแนวโน้มที่จะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ที่อยู่อันดับ 1 ถึง 18.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ถ้าเราลองคำนวณดูจากจำนวนยอดของคนที่ค้นหาที่ใช้คีย์เวิร์ดที่อยู่ในอันดับที่ 1 ของธุรกิจคุณดูว่าถ้า ยอดค้นหา คือ 1,000 คนต่อเดือน ดังนั้นจะสรุปได้ว่า

1,000 x 18.2 % = 182 และถ้าราคาสิ้นค้าท่านอยู่ที่ 1,000 บาท

ผลกำไรที่ได้คือ 182 x 1,000 = 182,000 บาท

ทำไมต้องทำ SEO? และผลที่จะได้คืออะไร

 • เพื่อให้เว็บไซต์ได้อันดับที่ดีขึ้น
 • เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับ การบริการ หรือ การขาย ให้กับเว็บไซต์
 • เพื่อเพิ่มยอดจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์
 • เพื่อปรับปรุง แก้ไข พร้อมพัฒนา เว็บไซต์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านสื่ออื่น ๆ เพราะ การ ทำ SEO คือการประหยัดในแบบระยะยาว และมีความคุมค่ามากกว่าในการลงทุน
 • เพื่อช่วยเพื่มความน่าเชื่อถือในธุรกิจ
 • เพื่อขยายตลาด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น หรือ ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆ เพราะ การทำ SEO ผู้คนสามารถเห็นได้จากทั่วโลก
 • เพื่อช่วยให้ได้ลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

วิธีแก้ไข ปรับปรุง และ พัฒนา เว็บไซต์

 • ปรับปรุงหน้าเว็บ (On Page)
 • ปรับปรุงหลังเว็บ (Off Page)
 • แก้ไขทางเทคนิค (Technical SEO)
 • On page ขั้นตอนการ ปรังปรุงหน้า เว็บไซต์

  • ปรับแต่งส่วนที่มีผลต่อการค้นหาของ Search Engine ประกอบด้วย Meta Title, Meta Description, และ Meta Keywords ( ปัจุบันไม่ได้มีผลอะไรสำหรับ Meta Keywords )
  • ทำ Robost.txt
  • ทำ HTML Sitemap พร้อม analysis
  • ทำ XML sitemap พร้อม analysis
  • พัฒนาเนื้อหาของ บทความบนหน้าเว็บไซต์
 • Off page ขั้นตอนการ ปรับปรุงหลัง เว็บไซต์

  • การนำลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน จากหลากหลายแหล่งทีมาเพื่อความ เป็นธรรมชาติ อาทิเช่น จาก เว็บบลอค ต่างๆ, จาก เว็บ Directory, Social media, ฟอรั่ม, การทำ วิดีโอ, การ ทำ infographic เพื่อให้เว็บของท่านเป็นที่หน้าเชื่อถือมากขึ้นและ เป็นการ เพิ่มช่องทางให้กับจำนวน คนเข้าสู่เว็บท่าน
 • Technical SEO การพัฒนาเว็บไซต์ ในเชิง SEO เพื่อความยังยืนของธุรกิจ

  • ทำการวิเคาระห์ ลิงค์ต่างของเว็บไซต์ ทั้ง จาก ภายนอก และภายใน
  • ตรวจสอบการ ทำ Re-direct
  • ทำการ ดึงข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดและทำการ Index

Find out how we can get your website ranking!

Find Us:

Bangkok Office

1023, 2nd Floor TPS Building

Pattanakarn Road,

Suanluang, Bangkok

10250, THAILAND

Email Us:

info@tbs-marketing.com

From The Blog

6 Awesome Tips for Optimising Your Blog for SEO

It may or may not shock you to learn that

All You Need to Know About Google’s NoSniff Response Headers

You’ve probably seen and heard a lot of commotion recently,

There’s More to Building a Brand Than Creating a Pretty Logo

If you’re serious about taking your business to the next

How to Explain and Justify SEO to Your Boss

If you’re reading this then you’re likely having a difficult

From The Blog

6 Awesome Tips for Optimising Your Blog for SEO

It may or may not shock you to learn that

All You Need to Know About Google’s NoSniff Response Headers

You’ve probably seen and heard a lot of commotion recently,

There’s More to Building a Brand Than Creating a Pretty Logo

If you’re serious about taking your business to the next

Email Us:

info@tbs-marketing.com

Find Us:

Bangkok Office

1023, 2nd Floor TPS Building

Pattanakarn Road,

Suanluang, Bangkok

10250, THAILAND

Call us today :

+66 (0)2717 8124

+66 (0)2007 5800

*During opening hours