Free analysis

การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขอใบเสนอราคา
ในปัจจุบันหลายธุรกิจเดินทางมาถึงทางตัน โดยเฉพาะช่วงที่ Covid – 19 กำลังระบาด ส่งผลทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องเจอกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบางบริษัทนั้น กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในช่วง Covid – 19 ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่การทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากการระบาดของ Covid – 19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไป เช่น การใส่หน้ากาก ไม่ไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด การติดต่อทางสังคมออนไลน์มีความจำเป็นมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ New normal นี้ อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ดังนั้นการตลาดออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ดังนั้นเราไปดูพร้อมกัน ว่าการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีวิธีการอย่างไร

วิธีการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. คุณต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณคืออะไร

การทำอสังหาริมทรัพย์จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบขายขาดและแบบให้เช่า การกำหนดเป้าหมายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละแบบจะมีการดำเนินธุรกิจ วิธีการวางแผนการตลาดออนไลน์ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงต้องกำหนดเป้าหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2. คุณต้องมองให้ออกว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมองให้ออกว่าลูกค้าของเราคือกลุ่มไหน เช่น ถ้าคุณกำลังปล่อยเช่าหอพัก กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยทำงาน ที่พอมีกำลังในการจ่ายค่าเช่าให้กับคุณ ในขณะเดียวกันถ้าอสังหาริมทรัพย์ของคุณเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมที่มีบริเวณ กลุ่มเป้าหมายของคุณอาจเป็นคนวัยทำงานที่มีเป้าหมายจะสร้างครอบครัว คุณควรมองกลุ่มเป้าหมายให้สัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมี เพื่อการทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

3. ควรสร้างคอนเทนต์ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

ในปัจจุบันหลายธุรกิจเดินทางมาถึงทางตัน โดยเฉพาะช่วงที่ Covid – 19 กำลังระบาด ส่งผลทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องเจอกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบางบริษัทนั้น กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในช่วง Covid – 19 ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่การทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากการระบาดของ Covid – 19 ส่งผลให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไป เช่น การใส่หน้ากาก ไม่ไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด การติดต่อทางสังคมออนไลน์มีความจำเป็นมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ New normal นี้ อย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. Google Ads

ปัจจุบัน Google เป็นเครื่องมือที่คนทั่วโลกใช้ในการค้นหา สิ่งของ และ สถานที่ต่างๆ โดยมีรายงานว่ากว่า 87% ของผู้สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนิยม ค้นหาข้อมูลผ่าน Google ดังนั้นการใช้บริการ Google Ads จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ Keyword เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้าของเรา เช่น คุณต้องการขาย คอนโดหรูและอยู่ใกล้รถไฟฟ้า คุณอาจใช้ keyword คอนโดหรูติดรถไฟฟ้า เป็นต้น

2. Facebook

การสร้าง Facebook Fanpage เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการนำมาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด 45 ล้านบัญชี และมักเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย อีกทั้ง Facebook Fanpage ยังมีระบบการจัดการที่ดี โดยลูกค้าสามารถดูข้อมูลโครงการ รูปภาพ คอนเทนต์ต่างๆ รวมไปถึงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Inbox ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เราสามารถทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ Facebook Ads เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราโดยตรงได้อีกด้วย

สรุปแนวทางการพัฒนาการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน สามารถเติบโตได้หากเรานำการตลาดออนไลน์เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ แต่ถึงอย่างไรการทำการตลาดออนไลน์ก็ต้องมีวิธีการต่างๆที่เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการที่เราทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง รวมไปถึงเครื่องมือทางการตลาดที่เข้ามาช่วยเพิ่มการขาย เช่น Google Ads เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ Keyword หรือคำสั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า และ Facebook Fanpage ที่มีความน่าสนใจและง่ายต่อการนำมาใช้ประยุกต์ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
Professional online marketing and SEO services in Bangkok, Thailand
CONTACT US

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
+66 (0)2717 8124 | +66 (0)2007 5800 (Working days 08.30 - 16.00)
Please feel free to contact us directly, or alternatively please use the form below and we will endeavor to get back to you as soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
Follow Us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram