การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรม

hotel_02
hotel_03

การทำโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงอย่างมาก ยิ่งในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิต การตลาดของธุรกิจโรงแรมในทุกวันนี้ จึงต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์ให้ได้ ซึ่งการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรม สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างไร เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลย

เรียนรู้ตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

1. สร้างโปรไฟล์ทางธุรกิจบนโลกออนไลน์

โดยสามารถสร้างเป็นเฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงแรม ซึ่งมีสิ่งที่ต้องระวังนั่นคือการใช้คำ เราควรเลือกคำที่สะกดง่ายพิมพ์ง่าย ถึงแม้ว่ามีคนพิมพ์ชื่อโรงแรมผิดก็ยังคงสามารถหาคำเหล่านั้นได้

hot_th5
Blog-post-amico

2. เสนอสื่อหรือ Content ที่น่าสนใจ

ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายในการทำ Content เช่น Banner VDO Facebook ad และ Google ad ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับ Content เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้ง ควรคำนึงถึงการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือด้วย นอกจากเครื่องมือแล้วเราจึงควรเลือกฟอนต์ตัวอักษรที่อ่านออกได้ง่าย รูปแบบน่าสนใจ และขนาดของตัวหนังสือที่ไม่เล็กจนเกินไป

3. ทำให้ลูกค้าเข้าถึงโปรไฟล์ของเราบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

การทำ SEO และ Google Adwords จะช่วยให้ลูกค้าค้นหาเราเจอได้ง่ายขึ้น เมื่อค้นหาโดยใช้ระบบ Search Engine

hot_th7
hot_th8

4. เริ่มดำเนินการขาย

ในส่วนของการขายนั้นเราควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และควรเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ อาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆ ก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้

5. วัดผลแผนการดำเนินงาน

หลังจากที่เราดำเนินการมาทุกอย่างแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดผลในสิ่งที่เราได้ดำเนินการไป โดยใช้เครื่องมือ Analytics หรือ Insight ซึ่งจะช่วยให้เราได้ข้อมูลบางอย่างในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น

hot_th9
hot_th10

ทางรอดของสำหรับธุรกิจโรงแรมในยุค Covid 19

ทางรอดของสำหรับธุรกิจโรงแรมในยุค Covid 19 มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้

1.ให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับว่า Covid-19 ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไป จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า New normal โดย New normal นี้ส่งผลให้เราต้องมีระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทำให้หลายคนหันมาใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจโรงแรมที่เน้นการขายแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียว ตอนนี้คงไม่เพียงพอแล้ว วันนี้ธุรกิจโรงแรมต้องหันกลับมามองว่า การทำตลาดออนไลน์ของเรานั้นแข็งแรงแค่ไหน การมีช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวในตอนนี้คงไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงควรขยายช่องทางออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจใช้ Facebook, Instagram, Line, Website หรือ Marketplace เป็นต้น
hot_th11
hotel_11

2.ธุรกิจของคุณแข่งกับคู่แข่งได้หรือไม่

ในช่วง Covid-19 นี้ การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะการปรับตัวให้เท่าทันคู่แข่งของเราเอง ธุรกิจโรงแรมควรอัพเดตตลอดเวลาว่าคู่แข่งจัดแคมเปญอะไร ส่วนลดหรือโปรโมชั่นแบบไหน ทำคอนเทนต์แบบใด รวมไปถึงการทำการตลาดแบบไหนเพื่อเรียกลูกค้าในช่วงนี้

3.มองให้ออกว่ากลุ่มลูกค้าของเราอยู่ช่องทางไหน

เจ้าของธุรกิจจะรู้ดีที่สุดว่าลูกค้าของตนอยู่ในช่องทางไหน หากเราทำการตลาดให้ถูกช่องทางนอกจากจะช่วยฝ่าวกฤต Covid-19 ได้แล้ว ธุรกิจของคุณก็จะเติบโตไปด้วย ทั้งนี้คุณต้องรู่ว่าการทำการตลาดออนไลน์แบบไหนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้
hot_th13
hot_th14

4.เรียนรู้การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์

สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจโรงแรมไม่รู้ไม่ได้ คือเครื่องมือการตลาดออนไลน์ เพราะหากเรามีความรู้เรื่องนี้เราสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การทำ SEO Facebook ads และ Google ads เป็นต้น แต่ละเครื่องมือมีความแตกต่างกัน บางเครื่องมือมีประโยชน์ถึงขนาดที่ว่าเราสามารถ เลือกกลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาได้เพื่อให้การโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปแนวทางการทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรม

hotel_05

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ และถึงแม้ว่าธุรกิจโรงแรมบางรายอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่ก็สามารถสรรหาว่าจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะมาช่วยได้ ดังคำกล่าวที่ว่า ในทุกวิกฤติมักมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ หากเรามีแผนการรับมือและรู้จักปรับตัวให้เท่าทันโลกตลอดเวลา เชื่อได้ว่าธุรกิจโรงแรมของคุณก็จะสามารถผ่านพ้นกับช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอน