verticals target

การตลาดแนวตั้ง (Vertical Marketing) คืออะไร ?

vertical products
การตลาดแนวตั้งเป็นระบบการจัดการช่องทางตลาดแนวใหม่ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค่าปลีก ประสานงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริการไม่เกิดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
การตลาดแนวตั้งเป็นระบบที่เน้นเข้าหากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง และสามารถดำเนินการตลาดได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ช่วยให้ระบบการตลาดแนวตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งระบบการตลาดแนวตั้งจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และสามารถนำเสนอสื่อโฆษณาได้ตรงจุด รวมถึงสามารถวัดผลเพื่อค้นหารูปแบบวิธีการทำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

จุดเด่นและจุดด้อยของระบบการตลาดแนวตั้ง

การทำการตลาดแนวตั้งจะช่วยให้องค์กรกำหนดกลุ่มลูกค้าและช่องทางการทำโฆษณาให้แคบและเจาะจงลงได้ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำการตลาด และดึงจุดเด่นของสินค้าบริการคุณมาดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์ หรือการทำโฆษณาแบบดั้งเดิมผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ การทดลองช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินกระแสความสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ ว่ามีความเหมาะสมกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจิทัลหรือออฟไลน์ของคุณหรือไม่นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม หากสินค้าบริการของคุณเป็นสินค้าที่มีค่าเฉลี่ยการซื้อซ้ำที่ต่ำ หรือเป็นสินค้าที่นาน ๆ ซื้อใช้ครั้งหนึ่ง ไม่ใช่กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง คุณจะต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแนวตั้งควบคู่การตลาดแนวราบ ไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดียวเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ รวมถึงคุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหากลุ่มลูกค้าที่มีจำกัด และคู่แข่งในกลุ่มตลาดอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าเดิม

ทำโฆษณาผ่านระบบการตลาดแนวตั้งอย่างไร?

แม้ว่าการตลาดแนวตั้งจะแตกต่างจากการตลาดแนวนอนเป็นอย่างมาก แต่ความจริงก็คือหลายขั้นตอนในการเริ่มต้นทำโฆษณาผ่านระบบการตลาดแนวตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องและความคล้ายคลึงกันพอสมควร แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ส่วนขั้นตอนการทำโฆษณาระบบการตลาดแนวตั้งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ

ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อที่องค์กรสามารถคิดค้นกลยุทธ์การตลาดแนวตั้งได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้องค์กรสามารถคาดเดาพฤติกรรมและอัตราเฉลี่ยในการซื้อสินค้าบริการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมโต้ตอบกับสินค้าและบริการของคุณอย่างไร องค์กรสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที
Verticle_01
Verticle_02

สร้าง Customer Persona

เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว สิ่งถัดไปให้เริ่มต้นสร้างตัวตนสมมุติของลูกค้าที่ใช่ของธุรกิจคุณ โดยต้องอิงกับข้อมูลที่ทำการค้นคว้าและวิเคราะห์มาจาก อายุ เพศ ลักษณะนิสัย ความสนใจ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าจะตอบสนองต่อสื่อการตลาดที่องค์กรนำเสนออย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณที่อาจส่งผลต่อลูกค้าเป้าหมายได้ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถไปกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณ

มุ่งเน้นในการสร้างอุปสงค์

การรักษาและขยายฐานลูกค้าและความต้องการในตัวสินค้าบริการของคุณ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่กลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการตลาดแนวตั้งที่ลูกค้าบางกลุ่มมักจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ อาจจะใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการแต่ละชิ้น องค์กรต้องเข้าใจถึงจุดนี้ เพื่อที่สามารถวางแผนสื่อการตลาดและทำโฆษณาไปกระตุ้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นการทดลองซื้อสินค้าและปิดการขายได้ในในชีวิตจริง
Verticle_03
Measure your success

ตรวจวัดและประเมินความสำเร็จ

หลังจากลงมือทำการตลาดแนวตั้งแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายให้องค์กรนำข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์และวัดผล เพื่อระบุและกำจัดสื่อโฆษณาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดแนวตั้งใหม่ โดยอิงจากปัจจัยความสนใจใหม่ของกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ใช้ สิ่งสำคัญ คืออย่ากลัวที่จะทดลองใช้งบประมาณและกลยุทธ์ของคุณเพื่อดูว่าประเภทธุรกิจใดที่สามารถทำกำไรให้คุณได้มากที่สุดนั่นเอง

เชื่อว่าคุณคงเข้าใจถึงความสำคัญของรูปแบบการตลาดแนวตั้งกันมากยิ่งขึ้นแล้ว สำหรับใครที่ยังคงสับสน และกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาด มาช่วยวางแผนการตลาดเพื่อให้สินค้าและบริการของคุณมียอดขายที่สูงขึ้น
สามารถปรึกษา TBS Marketing บริษัทรับทำการตลาดมืออาชีพ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้วันนี้!