รับทำการตลาด Influencer Marketing สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง

inf_th15

Influencer Marketing คืออะไร? ทำไมไม่รู้จักไม่ได้แล้ว?

Influencer-amico-1-1

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเสพข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการพึ่งพาช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และหากจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันแล้ว หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ Influencer Marketing ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า Influencer หมายถึงอะไร

Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) คือ ผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะศิลปิน นักร้อง นักแสดง แต่รวมถึงบุคคลทั่วไปและแฟนเพจที่ทำคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Blog, Instagram ฯลฯ และมีผู้ติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก บางครั้งจะเรียกว่าเน็ตไอดอล ยูทูเบอร์ บล็อกเกอร์ เป็นต้น ยิ่งมีผู้ติดตามมากก็ยิ่งมีอิทธิพลมาก ทั่วไปแล้ว เราจะแบ่งประเภทของ Influencer ตามจำนวนผู้ติดตาม ดังนี้

Mega Influencer มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 คนขึ้นไป
Macro Influencer มีผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 คน
Mid-Tier Influencer มีผู้ติดตามตั้งแต่ 50,000 – 100,000 คน
Micro Influencer มีผู้ติดตามตั้งแต่ 10,000 – 50,000 คน
Nano Influencer มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000 – 10,000 คน

Influencer Marketing จึงเป็นการตลาดออนไลน์ที่อาศัยอิทธิพลของ Influencer เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวผู้บริโภคให้สนใจแบรนด์ สินค้า/บริการของเรา ซึ่งคล้ายกับกลยุทธ์การตลาดแบบเก่าที่ใช้คนมีชื่อเสียงมารับรองคุณภาพเพื่อให้คนคล้อยตาม สนใจสินค้า และกลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด เพียงแต่ Influencer Marketing จะเน้นไปทางออนไลน์มากกว่า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ได้ผลดี และตรงเป้าหมายมากกว่า เพราะผู้ติดตามมักคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ Influencer นำเสนอ Influencer จึงมีอิทธิพลในการบอกต่อและโน้มน้าวให้คนมาใช้สินค้า/บริการได้ง่าย เพราะผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและจริงใจกว่าสื่อโฆษณาของแบรนด์ต่าง ๆ นั่นเอง

ข้อดีของการทำ Influencer Marketing ที่เหนือกว่ากลยุทธ์ตลาดออนไลน์แบบอื่น

inf_th2
inf_th3

สร้าง Brand Awareness

การที่ Influencer มีผู้ติดตามบนโซเชียลอยู่แล้ว จึงช่วยสร้างการรับรู้และโปรโมทแบรนด์ สินค้า/บริการ และทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการรีวิวสินค้า/บริการ การจัดกิจกรรมให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วม หรือการแจกสินค้าให้ไปทดลองใช้ เป็นต้น

โน้มน้าวผู้บริโภคได้ดีกว่าการตลาดแบบอื่น

ในมุมมองของผู้ติดตาม Influencer ก็เปรียบเสมือนผู้บริโภคคนหนึ่งที่ได้ใช้สินค้า ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากกว่าการโฆษณาจากแบรนด์โดยตรง จึงมีอิทธิพลในการบอกต่อคล้ายกับการตลาดแบบปากต่อปาก ยิ่งเป็น Influencer ที่มีความสนใจตรงกับสินค้า/บริการก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น
Followers-amico-1
inf_th5

ยกระดับหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์

การเลือกใช้ Influencer ที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญในการทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้นหรือสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปโดยสิ้นเชิง เช่น แป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ของด้วยการดึงดูดวัยรุ่นให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ Influencer ที่มีอิทธิพลในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งส่งผลต่อความคิดที่มีต่อแบรนด์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้

เพิ่มยอดขาย

การเพิ่มยอดขายเป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำการตลาด ซึ่งการตลาดแบบ Influencer Marketing ก็ส่งผลในด้านนี้โดยตรง เพราะทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์และสินค้า/บริการ จึงช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า/บริการมากกว่าการใช้กลยุทธ์ออนไลน์แบบอื่น ๆ แบรนด์เองยังสามารถกระตุ้นการสั่งซื้อหรือใช้บริการได้โดยการกำหนดโค้ดส่วนลดพิเศษให้ Influencer ช่วยโปรโมทได้เช่นกัน

inf_th6
inf_th7

วัดและประเมินผลได้

แบรนด์สามารถดูผลตอบรับบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ได้จากยอดการเข้าถึง (Reach) และการมีส่วนร่วม (Engagement) อาทิ จำนวนการกดถูกใจ (Like) ความคิดเห็น (Comment) หรือแชร์โพสต์ (Share) เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปประเมินผลและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด และใช้วางแผนการตลาดครั้งต่อไป

กลยุทธ์ Influencer Marketing เหมาะกับธุรกิจประเภทใด?

แม้ในปัจจุบัน Influencer Marketing จะเป็นกลยุทธ์ยอดฮิตที่บรรดานักการตลาดให้ความสำคัญและตั้งใจนำมาปรับใช้ในแผนการตลาดมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เพราะจริง ๆ แล้ว Influencer Marketing นั้นมีประสิทธิภาพในสินค้า/บริการบางประเภทเท่านั้น เช่น เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย อาหาร ฯลฯ ที่มีเรื่องของความรู้สึก (Emotional) เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ แต่สำหรับสินค้าบางประเภทที่ต้องอาศัยข้อเท็จจริง เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักรที่มีราคาสูง ก็ไม่จำเป็นที่จะใช้ Influencer ในการโน้มน้าว เพราะแน่นอนว่าลูกค้าจะต้องศึกษารายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การนำงบประมาณไปทุ่มให้กับกับเว็บไซต์หรือการใช้กลยุทธ์ Search Marketing จึงเหมาะสมกว่า

แนวทางการทำ Influencer Marketing ที่คุณควรรู้

inf_th8

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนนี้จะช่วยจำกัดว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถเลือก Influencer ที่มีความสนใจเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

inf_th9
inf_th10

ตั้งเป้าหมาย

ต้องมีกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น เน้นการโปรโมทแบรนด์ เน้นเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางของคอนเทนต์ว่าควรจะไปในทิศทางใด

เลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสม

แพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละชนิด อาทิ Facebook, Instagram, Twitter หรือ YouTube เหมาะสมกับรูปแบบการตลาดที่แตกต่างกัน จึงต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือทำ Influencer Marketing

inf_th11
inf_th12

เลือก Influencer ให้เหมาะสม

การเลือก Influencer มีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ และ Influencer เองก็มีหลายกลุ่ม ต้องพิจารณาว่า Influencer กลุ่มไหนเหมาะสมกับแบรนด์ สินค้า/บริการ และกลุ่มเป้าหมาย อย่าคำนึงแต่จำนวนผู้ติดตามเท่านั้น

สร้างคอนเทนต์ที่ดี

สิ่งสำคัญในการทำ Influencer Marketing คือ คอนเทนต์ โดยต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีสาระและสร้างสรรค์ ไม่ได้โฆษณาจนเกินไป

inf_th13

รับทำการตลาด Influencer Marketing สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง

inf_th14

TBS Marketing รับทำ Influencer Marketing อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา เลือกใช้ Influencer เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ และบริการรับทำ Influencer Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการรับทำ Influencer Marketing โดยเฉพาะที่พร้อมจะรับฟังและศึกษาทุกรายละเอียดสำคัญของธุรกิจ ข้อมูลสินค้า/บริการ และเป้าหมายทางการตลาดของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานกับคุณอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน พร้อมวิเคราะห์และวางแผนการทำ Influencer Marketing อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อช่วยโปรโมทเว็บไซต์ ธุรกิจ สินค้า/บริการของคุณให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคง พร้อมช่วยเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน