Free analysis

การตลาดแนวตั้ง 
(Vertical Marketing) คืออะไร ?

ขอใบเสนอราคา
การตลาดแนวตั้งเป็นระบบการจัดการช่องทางตลาดแนวใหม่ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค่าปลีก ประสานงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริการไม่เกิดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
การตลาดแนวตั้งเป็นระบบที่เน้นเข้าหากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง และสามารถดำเนินการตลาดได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ช่วยให้ระบบการตลาดแนวตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งระบบการตลาดแนวตั้งจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และสามารถนำเสนอสื่อโฆษณาได้ตรงจุด รวมถึงสามารถวัดผลเพื่อค้นหารูปแบบวิธีการทำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

จุดเด่นและจุดด้อยของระบบการตลาดแนวตั้ง

การทำการตลาดแนวตั้งจะช่วยให้องค์กรกำหนดกลุ่มลูกค้าและช่องทางการทำโฆษณาให้แคบและเจาะจงลงได้ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำการตลาด และดึงจุดเด่นของสินค้าบริการคุณมาดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์ หรือการทำโฆษณาแบบดั้งเดิมผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ การทดลองช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินกระแสความสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ ว่ามีความเหมาะสมกับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดิจิทัลหรือออฟไลน์ของคุณหรือไม่นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม หากสินค้าบริการของคุณเป็นสินค้าที่มีค่าเฉลี่ยการซื้อซ้ำที่ต่ำ หรือเป็นสินค้าที่นาน ๆ ซื้อใช้ครั้งหนึ่ง ไม่ใช่กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง คุณจะต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแนวตั้งควบคู่การตลาดแนวราบ ไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดียวเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ รวมถึงคุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหากลุ่มลูกค้าที่มีจำกัด และคู่แข่งในกลุ่มตลาดอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าเดิม

ทำโฆษณาผ่านระบบการตลาดแนวตั้งอย่างไร?

แม้ว่าการตลาดแนวตั้งจะแตกต่างจากการตลาดแนวนอนเป็นอย่างมาก แต่ความจริงก็คือหลายขั้นตอนในการเริ่มต้นทำโฆษณาผ่านระบบการตลาดแนวตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องและความคล้ายคลึงกันพอสมควร แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ส่วนขั้นตอนการทำโฆษณาระบบการตลาดแนวตั้งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ

ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อที่องค์กรสามารถคิดค้นกลยุทธ์การตลาดแนวตั้งได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้องค์กรสามารถคาดเดาพฤติกรรมและอัตราเฉลี่ยในการซื้อสินค้าบริการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมโต้ตอบกับสินค้าและบริการของคุณอย่างไร องค์กรสามารถวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที

สร้าง Customer Persona

เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว สิ่งถัดไปให้เริ่มต้นสร้างตัวตนสมมุติของลูกค้าที่ใช่ของธุรกิจคุณ โดยต้องอิงกับข้อมูลที่ทำการค้นคว้าและวิเคราะห์มาจาก อายุ เพศ ลักษณะนิสัย ความสนใจ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่ากลุ่มลูกค้าจะตอบสนองต่อสื่อการตลาดที่องค์กรนำเสนออย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณที่อาจส่งผลต่อลูกค้าเป้าหมายได้ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถไปกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการของคุณ

มุ่งเน้นในการสร้างอุปสงค์

การรักษาและขยายฐานลูกค้าและความต้องการในตัวสินค้าบริการของคุณ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่กลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการตลาดแนวตั้งที่ลูกค้าบางกลุ่มมักจะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ อาจจะใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการแต่ละชิ้น องค์กรต้องเข้าใจถึงจุดนี้ เพื่อที่สามารถวางแผนสื่อการตลาดและทำโฆษณาไปกระตุ้นให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นการทดลองซื้อสินค้าและปิดการขายได้ในในชีวิตจริง

ตรวจวัดและประเมินความสำเร็จ

หลังจากลงมือทำการตลาดแนวตั้งแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายให้องค์กรนำข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์และวัดผล เพื่อระบุและกำจัดสื่อโฆษณาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดแนวตั้งใหม่ โดยอิงจากปัจจัยความสนใจใหม่ของกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ใช้ สิ่งสำคัญ คืออย่ากลัวที่จะทดลองใช้งบประมาณและกลยุทธ์ของคุณเพื่อดูว่าประเภทธุรกิจใดที่สามารถทำกำไรให้คุณได้มากที่สุดนั่นเอง
เชื่อว่าคุณคงเข้าใจถึงความสำคัญของรูปแบบการตลาดแนวตั้งกันมากยิ่งขึ้นแล้ว สำหรับใครที่ยังคงสับสน และกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาด มาช่วยวางแผนการตลาดเพื่อให้สินค้าและบริการของคุณมียอดขายที่สูงขึ้น 
สามารถปรึกษา TBS Marketing บริษัทรับทำการตลาดมืออาชีพ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่
Professional online marketing and SEO services in Bangkok, Thailand
CONTACT US

WE’RE HAPPY TO HEAR FROM YOU

CONNECT WITH US

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building
Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND.
+66 (0)2717 8124 | +66 (0)2007 5800 (Working days 08.30 - 16.00)
Please feel free to contact us directly, or alternatively please use the form below and we will endeavor to get back to you as soon as possible.

Contact Us

Bangkok Office
1023, 4th Floor TPS Building, Pattanakarn Road, Suanluang,
Bangkok 10250, THAILAND
Follow Us

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram