บล็อกและโพสต์ การตลาดดิจิทัล

วิธีจัดวางแผนเนื้อหาของคุณให้น่าสนใจมากขึ้น ควรทำอย่างไร

โครงเรื่อง
  Add a header to begin generating the table of contents
  cover-banner7

  ในฐานะนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ คุณต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอยู่เสมอ เพราะการมี engagement เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดจำหน่ายสินค้าและการบริการรวมถึงความสำเร็จของเนื้อหาด้านการตลาดของคุณ 

  แล้วอะไรที่จะทำให้คุณจะมั่นใจว่าคอนเทนท์ของคุณสามารถดึงดูด engagment ได้? 

  ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือโครงสร้างเนื้อหาของคุณ หากคุณจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณให้มีลักษณะที่ทำให้เกิด engagement และเข้าใจได้ง่าย คุณก็สามารถเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าในอนาคตไว้ได้แล้วและยังทำให้มีส่วนช่วยให้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการอีกด้วย

  ทำไมการวางผังเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญต่อการผู้เข้าชมเว็บไซต์

  หลายคนคิดว่าเนื้อหาเป็นเรื่องของการใช้คำ นี่เป็นความจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะวิธีจัดเรียงคำบนหน้าเว็บไซต์ก็มีความสำคัญเช่นกัน การวางผังเนื้อหาของคุณสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมี engagementต่อเนื้อหา หากเนื้อหาของคุณเป็นเพียงข้อความยาวๆอย่างเดียวจะส่งผลให้ผู้อ่านเบื่อได้ง่าย แต่ในทางกลับกัน หากคุณใช้หัวข้อและ หัวข้อย่อยเพื่อแยกข้อความ ผู้อ่านจะสามารถแยกแยะเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้นและมี engagement กับเนื้อหาได้นานขึ้น นอกจากนี้แล้วการใช้รูปภาพและองค์ประกอบอื่นๆในการดึงดูดผู้อ่านจะช่วยให้เนื้อหาของคุณมี engagementมากขึ้นด้วย จำไว้ว่าเมื่อต้องเขียนเนื้อหา การวางผังเว็บไซต์นั้นสำคัญพอ ๆกับคำที่ใช้ในเนื้อหาเสมอ

  แผนผังเนื้อหาประเภทต่างๆ

   มีแผนผังเนื้อหาต่างๆ มากมายที่นิยมใช้ในการเขียนเพื่อถ่ายทอดข้อความหรือเรื่องราวที่คุณพยายามจะบอกให้ดีกว่าเดิม แผยผังเนื้อหาประเภททั่วไปส่วนใหญ่มักเป็นแบบเรียงตามลำดับรูปแบบข้อมูล และแบบไม่ตามลำดับรูปแบบข้อมูล เนื้อหาแบบตามตามลำดับมักถูกนำเสนอเป็นลำดับเวลา ในขณะที่เนื้อหาที่ไม่ใช่ตามลำดับมักถูกจัดระเบียบตามหัวข้อหรือแนวคิด นอกจากนี้ยังมีแผนผังเนื้อหาที่ไม่ค่อยพบบ่อย เช่น แบบลำดับชั้นและแบบเชื่อมโยง เนื้อหาที่มีลำดับชั้นจะถูกจัดระเบียบในลักษณะจากบนลงล่าง ในขณะที่เนื้อหาที่เชื่อมโยงมักจัดระเบียบในลักษณะที่ลื่นไหลมากว่า โครงสร้างเนื้อหาแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป ดังนั้นการเลือกแผนผังที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากมีแผนผังเนื้อหาที่เหมาะสมก็จะทำให้ข้อความหรือแงานเขียนของคุณมีความชัดเจนและง่ายต่อการติดตามมากขึ้น

  วิธีเลือกแผนผังเนื้อหาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ

  เมื่อคุณสร้างเนื้อหา สิ่งแรก ๆที่ควรคำนึงถึงคือประเภทของแผนผังที่จะใช้ แผนผังที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของคุณจะขึ้นอยู่กับวัตถุปะสงค์ของคุณ ว่าคุณต้องการให้ผู้อ่านได้อะไรจากเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล การบอกเล่า การชวนเชิญ หรือเพียงเพื่อสร้างความบันเทิง เมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการให้เนื้อหาของคุณบรรลุผลอะไร คุณจะสามารถเลือกแผนผังเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของคุณได้ หากคุณกำลังพยายามแจ้งข้อมูลให้ผู้อ่านทราบ ควรเขียนไปในแนวทางที่ตรงไปตรงมามักจะดีที่สุด เพราะมันจะทำให้ข้อความของคุณมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ฟังหรือสร้างความบันเทิงให้กับพวกเขา อาจจำเป็นต้องใช้แนวทางการเขียนที่สร้างสรรค์กว่านี้ ท้ายที่สุดแล้วการใช้เวลาในการเลือกแผนผังให้เหมาะกับเนื้อหาของคุณจะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น

  แผนผังของเนื้อหากับผลต่อการมี engagement

  อย่างที่นักเขียนทุกคนทราบกันดี ว่าแผนผังของงานเขียนอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมได้ บทความหรือเรียงความที่มีการจัดระเบียบอย่างดีจะทำให้ผู้อ่านติดตามและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ในทางกลับกันบทความที่มีแผนผังไม่ดีอาจทำให้สับสนและหงุดหงิดในการอ่านได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อวางแผนผังงานเขียน ควรพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการมี engagement อย่างไรบ้าง การสละเวลาจัดระเบียบความคิดของคุณอย่างรอบคอบจะเป็นการยืนยันไปในตัวว่างานเขียนของคุณจะน่าอ่านและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งคุณและผู้อ่านของคุณเอง

  แผนผังเนื้อหาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มยอด engagement ควรทุ่มเวลาไปกับการวางแผนผังเนื้อหาของคุณมันเพราะมันจะทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่คุณเขียนมีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน และท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่ engagement ที่มากขึ้นและดึงดูดผู้อ่านให้อ่านงานคุณจนจบได้