Express-Logo-W

SEO CASE STUDY

OBJECTIVE

ต้องการที่จะดึงลูกค้าที่ใช้บริการกับคู่แข่งในตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ให้หันมาสนใจและใช้บริการมากขึ้น รวมถึงต้องการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนให้สูงขึ้น

Express-Image

SOLUTION

TBS Marketing ได้มีโอกาสฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทีมงานภายในของลูกค้า เกี่ยวกับพื้นฐานการทำ SEO เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการทำ SEO ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการแนะนำเทคนิคในการสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่มีพื้นฐานด้าน SEO ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบวิเคราะห์ Link Profile บนเว็บไซต์ลูกค้า และดำเนินงานตรวจสอบ SEO Link ที่ควรเพิ่ม รวมถึงแก้ไข Link ที่บกพร่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ Authority Site ให้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ เรายังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์และเนื้อหาที่เหมาะสมกับธุรกิจและตรงตามกลยุทธ์ทางด้าน SEO เพื่อให้มีความสัมพันธ์และตรงกับความตั้งใจในการค้นหาของ user พร้อมแนะนำวิธีการสร้างและจัดกลุ่มเนื้อหาที่ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอกับ Entity ของเครื่องมือค้นหาต่าง ๆ

OUTCOME

ในปีแรกของการเปิดใช้งานเว็บไซต์ สถิติการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น 160 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใหม่ให้สอดคล้องตามหลักของ SEO ที่ถูกต้อง เราพบว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของลูกค้า มีสถิติการเข้าชมดีขึ้นกว่าเดิมถึง 54 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นโปรเจกต์จนถึงปัจจุบัน สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าจากแคมเปญนี้ ที่สำคัญกว่า 88 เปอร์เซ็นต์ จาก 400 คีย์เวิร์ดที่เราได้ดำเนินงาน มีการติดอันดับและแสดงผลในหน้าแรกของการค้นหา