BKT-Logo-W

SEO CASE STUDY

OBJECTIVE

ออกแบบและปรับเปลี่ยนดีไซน์เว็บไซต์ Basketeer ใหม่ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของ Basketeer เพื่อผลักดันยอดขายผ่านเว็บไซต์ และกระตุ้นการสร้าง Engagement เพื่อนำไปสู่การช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางติดต่อ LINE รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ ROI ให้ดียิ่งขึ้น

BKT-Image

SOLUTION

ปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ใหม่ โดยพิจารณาให้มีการจัดกลุ่มคำหรือวลีที่มีความหมายที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา ซึ่งเราได้ดำเนินการปรับคีย์เวิร์ดตามฐานข้อมูลและความตั้งใจในการค้นหาข้อมูลเพื่อการซื้อสินค้า การค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ต่าง ๆ การค้นหาเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิด Conversion ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของธุรกิจ อีกทั้งได้มีการจัดกลุ่มเนื้อหาที่ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุม Entity ให้พอเพียงและเหมาะสมกับเว็บไซต์มากที่สุด

OUTCOME

คีย์เวิร์ด SEO 90 คำ ของทั้ง 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) เริ่มจากอันดับที่ 80 และภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากปรับปรุงเว็บไซต์จะเริ่มมีการติดอันดับและแสดงผลในหน้าแรก รวมถึงเริ่มมีลูกค้าทำธุรกรรมผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 15 ถึง 20 รายการต่อสัปดาห์ ซึ่งภายในเดือนที่ 4 สถิติการทำธุรกรรมผ่านระบบอีคอมเมิร์ซสูงขึ้นถึง 120 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคีย์เวิร์ด SEO มีการแสดงผลในหน้าแรกของผลการค้นหา ในขณะที่บทความและงานเขียน 70 เปอร์เซ็นต์ ของคีย์เวิร์ดที่เราได้วางแผน มีการติดอันดับอยู่ในหน้าแรกแล้ว ที่สำคัญ รายได้ต่อเดือนของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงถึง 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เก่า และเมื่อผ่านไป 5 เดือนหลังจากเริ่มต้นแคมเปญนี้ ในที่สุดเว็บไซต์ใหม่ของ Basketeer ก็สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทั้งหมด