SO-Logo-W

SEO CASE STUDY

OBJECTIVE

Source One ต้องการจัดอันดับเว็บไซต์ใหม่บนหน้าแรกของ Search result ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดหาคีย์เวิร์ดที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดสถิติการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพิ่มเติมจากต่างประเทศ

SO-Image

SOLUTION

Source One ประสบปัญหาในการย้ายข้อมูล เนื่องจากได้มีการใช้งาน Wordpress.com แทนที่จะเปิดใช้งานจาก CMS ที่ Wordpress.org ซึ่งทำให้ URL ของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นในขั้นตอนเริ่มต้นจึงต้องนำ URL เก่ากลับมาอีกครั้ง และดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อช่วยให้ crawlers หรือโปรแกรมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของ Google ระบุตรวจเจอหน้าเพจใหม่ หลังจากนั้นเราจำเป็นต้องเพิ่มความหมายเชิงลึกและความสัมพันธ์ของเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของธุรกิจและตรงกับความต้องการของ Google รวมถึงเราได้มีการออกแบบหน้าบริการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ knowledge graph ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแก่นข้อมูลธุรกิจของเว็บไซต์

OUTCOME

เริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด 50 คำ โดยเฉลี่ยอยู่อันดับที่ 74 บนเว็บไซต์ Google.com และไม่มีการแสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาใน Google สหรัฐอเมริกาเลย หลังจากหนึ่งปีของการทำ SEO และปรับโครงสร้างคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน อันดับของเว็บไซต์ก็ดีขึ้นมาอยู่เฉลี่ยอันดับที่ 24 ในสหรัฐอเมริกา โดยมีคีย์เวิร์ดมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ แสดงผลอยู่ในหน้าแรกของการค้นหาใน Google ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเว็บไซต์มีการติดอันดับ 1 ในคีย์เวิร์ดที่มีการค้นหามากที่สุดในระบบการค้นหา ซึ่งส่งผลให้มีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นถึง 3,000 เปอร์เซ็นต์ และ 45 เปอร์เซ็นต์ ของคีย์เวิร์ดหลักทั้งหมดของเราแสดงผลอยู่ใน 3 อันดับแรกใน Google